Bedrijven

Privacy Statement van Hygiëne Service Nederland

Wie zijn wij?
Hygiëne Service Nederland is een familiebedrijf, opgericht in 2017. Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in hygiëne producten en disposables. Persoonlijk contact en service vinden wij zeer belangrijk. Daarom werken we met korte lijnen en willen we onze klanten graag ‘echt kennen’. Door onze kennis en ervaring kunnen wij u goed adviseren bij het kiezen van de juiste producten voor uw bedrijf. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In het geval van onze evenementen vind je ook altijd een privacy statement op de website van het betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het Pampuslaan 75A 1382 JM Weesp, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73450960 . Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via post, telefoon: + 31 (0)20 77 98 165

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookie Statement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Klanten
In ons kantenbestand houden we bij welke organisaties en bedrijven klant zijn van ons, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. We doen ons best om je gegevens zoveel mogelijk up-to-date te houden. Als we op LinkedIn zien dat je een nieuwe functie of werkgever hebt zullen we het bijwerken in ons CRM systeem. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen en bijeenkomsten zo goed mogelijk te plannen.

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Werving (marketing)
Hygiëne Service Nederland beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leden, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor Hygiëne Service Nederland-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Facebook, LinkedIn.  Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Hygiëne Service Nederland advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering Hygiëne Service Nederland dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal:
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Hygiëne Service Nederland dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Hygiëne Service Nederland: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor Hygiëne Service Nederland persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook en LinkedIn. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, en LinkedIn.

Links
Op de website van Hygiëne Service Nederland staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Hygiëne Service Nederland is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Weesp, 12 maart 2021

Wilt u klant worden?